תמונות בציר: צ'ילאג 2011

פקקי יין תמונת אילוסטרציה המרקקה היומית

אורנה צ'ילאג שלחה לי כמה תמונות מבציר 2011: "התייצבתי בשש בבוקר בכרם ותיק של קולומבאר ואמרלד ריזלינג… כרם של 46 שנה, שנותן יבולים של 200 ק"ג לדונם".

ואלה התמונות – מהכרם ומהיקב