תגובה: הארכיון המדעי של רשות העתיקות

פקקי יין תמונת אילוסטרציה המרקקה היומית

רשות העתיקות העלתה אתר שבו יופיעו מסמכים מתוך הארכיון המדעי שלה. העלתי כמה תהיות בקשר לביצוע המאוד לא משכנע של אתר הארכיון, והנה תגובת רשות העתיקות

 (באותיות מוטות, ההערות שלי):

OCR- אינו אפשרי על כתבים הרשומים בכתב יד. כיוון שהרבה מהחומרים שהועלו בשלב א' לאתר כתובים בכתב יד, העניין לא ישים. אי לכך הוחלט שבשלב זה של הפרוייקט לא נעשה שימוש בטכנולוגיה זו. בעתיד, קיימת כמובן האופציה והרצון לעשות שימוש בטכנולוגיה זו.

כן, יש הרבה חומרים בכתב יד, אבל להערכתי – מסריקה ראשונית בלבד – יש לא פחות (ואולי יותר), מכתבים וטקסטים במכונת כתיבה.

חיפוש לפי מילות מפתח – כיוון שהחומר באתר כרגע מועט (באופן יחסי), לא ראינו לנכון לאפשר חיפוש "חופשי", אלא לוודא שהגולש אכן ימצא דבר מה. בעתיד אפשרות זו תשולב באתר.

תרוץ, אבל לא סיבה. לא עשיתםOCR, ומכאן שגם אין על מה לחפש, אבל אי אפשר לחפש גם חיפוש מינימלי, כמו על כותרות המסמכים.

לגבי אפשרות ההורדה – גם עניין זה נמצא בטיפול וישולב בעתיד הקרוב (פיתוח מיד לאחר ההשקה). חשוב רק לציין שבמידה ורוצים לחקור מסמכים אלו ניתן תמיד לפנות לארכיון של רשות העתיקות והם יספקו את החומרים באיכות גבוהה, ע"פ חוק חופש המידע.

תמורת תשלום, מן הסתם? עפ"י חוק חופש המידע אפשר לגבות תשלום אגרה כלשהו. האפשרות הזאת היא כל כך בסיסית, שהיא חייבת היתה להיות באפיון הראשוני, אם באמת היו רוצים ליישם אותה.