שבץ ואלכוהול: צריכה מתונה – מגנה

פקקי יין תמונת אילוסטרציה המרקקה היומית

יותר ויותר מחקרים מצביעים על כך, שצריכה מתונה של אלכוהול טובה מהנזרות מוחלטת. למעשה, נתונים אלה נאספים לא רק לעולם היין או לעולם הבירה, אלא גם לגבי עולם המשקאות החריפים. הנה המחקר האחרון – טרם פרסומו הרשמי למעשה – בנושא אלכוהול ו- stroke

המחקר הזה, שנערך על ידי קבוצה סינית, מתפרסם ב- International Journal of Cardiology. במחקר לקחו החוקרים 27 מחקרים שונים שהתפרסמו בשנים האחרונות, וניתחו את התוצאות שלהם. מחקרים מהסוג הזה, בו אוספים ומנתחים מחדש תוצאות של מחקרים אחרים, קודמים, מאפשרים לאסוף נתונים ברמה אפידמיולוגית של ממש, כאילו בוצעו על אוכלוסיות גדולות. החשיבות הסטטיסטית – אם האיסוף וניתוח הנתונים נעשו נכון – גדולה.

המחקר שלפננו מסכם תוצאות של מחקרים בדבר שבץ בכלל ושבץ איסכמי בפרט – הסוג שנגרם כתוצאה מתסחיף או קריש דם. צריך לציין שהנתונים לגבי סוג השבץ השני – שבץ המורגי, שנגרם כתוצאה מדימום תוך מוחי – לא לגמרי ברורים; לגבי שבץ המורגי, חלק מהמחקרים מראים את אותה עקומת J שמתוארת להלן, וחלק מראים עליה לינארית בסיכויים ללקות בשבץ, ככל ששותים יותר.

כמו במחקרים רבים אחרים, התוצאות באופן כללי מדברות על כך שצריכת אלכוהול נמוכה ומתונה של עד 15 גרם אלכוהול ליום עדיפה על הנזרות.  מדובר בסיכון נמוך ב- 15% ללקות בשבץ כלשהו בכלל, בהשוואה למי שלא צורכים אלכוהול. צריכה בינונית – 15 – 30 גרם – אינה משפיע על הסיכויים ללקות בשבץ, ואילו צריכה גבוהה מ- 30 גרם, מעלה מאוד את סיכוי ללקות בשבץ, עד כדי 20%.

לגבי שבץ איסכמי ומוות כתוצאה משבץ, היו ירידות בסיכויים ללקות באלה כל עוד השתייה נמוכה, ולא נכרה השפעה לגבי מי ששתו אלכוהול באופן בינוני או רב. לגבי שבץ המורגי, היו נתונים ברורים לגבי שתיינים כבדים – ולא לטובה – אבל לא משהו סטטיסטי לגבי שתיינים 'קלים' ומי שמתנזרים מאלכוהול.

ובכל זאת, האם יש הבדל ביין אלכוהולים שונים – יין, בירה ומשקאות חריפים?

מחקרים אחרים מראים שיש הבדל בין יין לבין כהילים אחרים, בהקשרים שונים. באופן כללי, כמות מגדילה את הסיכון ללקות בשבץ המורגי (צריכת חמאה מקטינה את הסיכוי ללקות בשבץ כזה) ושתיה מופרזת – binge drinking – מגדילה במיוחד את הסיכוי ללקות בשבץ איסכמי; זאת, בגלל אפקטים שונים על טסיות הדם. האפקט האחרון בולט פחות בקרב משתכרי יין, מאשר בקרב משתכרי אלכוהול אחר.  מחקרים אחרים אף מראים שכדאי לצרוך צריכה מתונה של אלכוהול בגילאים מתקדמים, כדי להאריך חיים.

ועל כל זה נאמר: (1) לעניין משקה משכר חזק- "אזהרה: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות!"; (2) לעניין משקה משכר- "אזהרה: מכיל אלכוהול – מומלץ להימנע משתייה מופרזת".

עובדה.

Zhang C, Qin Y-Y,Chen Q, Jiang H, Chen X-Z, Xu C-L, Mao P-J, He J, Zhou Y-H. Alcohol intake and risk of stroke: A dose–response meta-analysis of prospective studies. Int J Cardiol 2014; pre-publication; http://dx.doi.org/10.1016/j.ijcard.2014.04.225.