סוריה – ספרד; איראן – גרמניה

פקקי יין תמונת אילוסטרציה המרקקה היומית

משמרות המהפכה/חיזבאללה – לגיון הקונדור… עוד מישהו רואה את ההקבלה הזאת בין מה שקורה לבין מה שהיה?
הירי ברחובות באזרחים, המעורבות הזרה במה שנראה כמו מלחמת אזרחים? האם ערי סוריה הן 'מגרש האימונים' של הנאציונל סוציאליסטים החדשים?
מלחמת האזרחים בספרד – 1936-1939.