סופי: טיב טעם רכשה את הסקוטית

פקקי יין תמונת אילוסטרציה המרקקה היומית

הבוקר הודיעה טיב טעם לבורסה לניירות ערך שנחתם ההסכם לרכישת ה'סקוטית'

ההסכם כולל את רכישת המוניטין של החברה בסך של 2.5 מליון ש"ח ועוד רכישת המלאי החופשי שלה בסכום של 700,000 ש"ח וסכומים נוספים שיועברו לקופת הכינוס אם יתברר ששויו של המלאי גבוה מ- 4 מילון ש"ח. בנוסף, טיב טעם תפעל לגביית חובותיה של הסקוטית.

החברה לא ציינה מה יעלה בגורל העובדים, אבל ממה שהבנתי, הרוב נשארים ב'סקוטית' ובתוכם גם כמה מהדמויות המוכרות יותר. כוונתה של טיב טעם היא לשמור על הסקוטית כיחידה בתוך החברה (ישראקו) ולהשתמש בה כתשתית להתפתחות בתחום השוק הקר והחם כאחד. שילוב זה של שתי החברות הוא אם כך בעל פוטנציאל ליצור גוף שיווקי/לוגיסטי בעל יכולות לא מבוטלות.

p859298-00