משקה משכר כמזון רגיש: בעיה ליבוא מקביל

פקקי יין תמונת אילוסטרציה המרקקה היומית

סעיף קטן בחוק המזון ובטיוטא לקבלת רשיון יצרן ויבואן למשקאות משכרים כבר מדאיג כמה מיבואני המשקאות

האם סעיף קטן בתקנות היבוא וייצור המשקאות האלכוהוליים מאיים על היבוא המקביל?

אחד הסעיפים הראשונים בטיוטא אומר כך: "השר רשאי להכריז על משקה משכר או על סוג מסוים של משקה משכר במזון רגיש, לפי סעיף 59 לחוק (המזון)" .

מה שזה אומר, הוא שאם וודקה או ויסקי או משקה אלכוהולי מסוימים מוכרזים כמזון רגיש – בתוך תקופת המעבר המדוברת בחוק (שנתיים), אין אפשרות לייבוא מקביל שלו, אלא רק יבוא על ידי יבואן מורשה.

יבוא מקביל - אסור למוצר רגיש
האם הסעיף הקטן הזה עומד להקשות על יבוא מקביל?

בברור שערכתי מול שרות המזון, הוא מסר לי שלא ניתן לייבא יבוא מקביל של מוצרים רגישים.

לא ברור למה הוכנס הסעיף הזה, ואם אכן יופעל, אבל אין ספק שיש כאן פתח להגנה על היבואנים המורשים מצד אחד, וסיבוך לכאורה מיותר של הליכי היבוא לארץ של משקאות שונים.