מלצר, יש קרינה ביין שלי!

פקקי יין תמונת אילוסטרציה המרקקה היומית

עכשיו במיוחד, מסתבר, אם הוא מגיע מנאפה והוא מבציר 2011 ואילך

חוקרים צרפתים גילו שרידים של צזיום 137 ביינות קליפורניה מבצירים מאוחרים לאסון פוקושימה – האסון הרדיואקטיבי הגדול ביותר מאז צ'רנוביל.

צוות חוקרים מה- CNRS בבורדו, Michael S. Pravikoff , Chris‑ne Marquet, Philippe Hubert, מדד את שיעורי הקרינה ביינות מנאפה, וגילה ששיעורי הקרינה ביינות אדומים גבוהים מהרקע הרגיל של קרינה מסוג זה, בעוד שיינות רוזה כבר חזרו פחות או יותר לשיעורי קרינת הרקע.

שרידי הצזיום – איזוטופ שמשתחרר רק בעקבות פיצוץ גרעיני – הגיעו לחוף המערבי של ארה"ב מפוקושימה, בתוך אותו ענן רדיואקטיבי שהתפזר ונע מזרחה אחרי הפיצוץ הגדול, במארס 2011.

שרידי צזיום 137, איזוטופ שזמן מחצית החיים שלו הוא כ- 30 שנה, משמשים לתארוך יינות שנוצרו מבציר 1952 ואילך, כרגע עד שנת 2000. בשנים הראשונות שלאחר מלחמת העולם השניה נערכו נסיונות גרעיניים רבים, וחוקר צרפתי גילה אז, שהוא יכול לזהות, על פי הקרינה ביין, בצירים של יינות שונים. (גרף 1)

שיעורי קרינה באטמוספירה וקרינה ביין
צזיום ביינות מבצירים שונים לאורך השנים (ירוק)

יינות שנוצרו לפני 1952 לא הכילו את האיזוטופ, ובמקביל, אפשר היה לראות לאורך השנים ירידה בתכולת האיזוטופ ביינות, לאחר שניסויים גרעינים בתוך אטמוספירה, נאסרו.

מהזמן המודרני, ולאחר שצרפת וסין הפסיקו את הניסויים שלהן, אפשר לראות שני פיקים או ספייקים בתכולת צזיום ביין:

בשנת 1986, ביינות צרפתיים שאחרי אסון צ'רנוביל – הדברים נבדקו רק על יינות צרפתיים, ויש להניח כמובן שגם יינות ממקורות אחרים מכילים תכולה גבוהה של האיזוטופ.

עכשיו – שהחל משנת 2011, ביינות אדומים, מקליפורניה (גרף 2).

שיעורי קרינה ביין מקליפורניה
לפני ואחרי: שעורי Cs137 ביינות מנאפה – אדומים ורוזה. החלק המקווקו – שיעור הרקע המקובל. (מתוך Praivikoff et al.)

אז האם אסור עכשיו לשתות יין מקליפורניה, מבצירי 2011 – 2016?

שיעורי הקרינה שנמצאה, גם אם הם חריגים, הם עדיין נמוכים מאוד ולא מסכנים חיי אדם. מזון שמגיע מיפן, כולל, אגב, אורז, סאקה ומוצרים אחרים, חייב אישור בדיקה רדיואקטיבית.