מחקרים במימון מועצת גפן יין: הגשות 2017

פקקי יין תמונת אילוסטרציה המרקקה היומית

מועצת גפן יין הוציאה קול קורא להגשת מחקרים בתחום גפן היין, והנה השינויים והכללים החדשים, שכדאי להכיר

בשיחה עם צחי דותן, מנכ"ל המועצה לגפן יין היום, מסתבר שיש  התקדמות יפה בנושא מימון מחקרים בתחום.

  • לראשונה נכנס הנושא תחת מטריית מדען ראשי, כאשר המדען הראשי המדובר הוא זה של משרד החקלאות.

דבר זה אומר שמימון המחקרים יתבצע שקל מול שקל – על כל שקל של המועצה ישים המדען שקל מהקופה הציבורית, דבר שמכפיל למעשה את התקציב למחקר.

ההחלטה על תחומי המחקר התקבלה כבכל שנה על סמך הצעות ובקשות שהתקבלו במועצה מאז סוף 2015: אלה שוקללו לארבעה נושאים כלליים, שבהם ניתן להגיש בקשה למימון.

  • כל המחקרים צריכים להיות יישומיים בטווח של שלוש שנים.

ההחלטה איזה מחקר ימומן תתקבל על ידי ועדת מומחים מקצועית ומקבלי המימון יצטרכו להגיש דו"חות ביניים, כמקובל במימון מחקרי מדען ראשי.

  • סך כל התקציב הוא 3,000,000 ש"ח, כאשר התקציב לשנת מחקר הוא עד 150,000 ש"ח.

תחומי המחקרים המבוקשים:

  • פיתוח שיטות הדלייה ועיצוב נוף לשיפור איכות ענבי יין
  • פיתוח כלים יישומיים להתמודדות עם בעיות מחריפות בהגנת הצומח בכרם יין
  • פיתוח ממשקי טיפול בעשבייה והשפעתם על הכרם
  • פיתוח ממשקי השקיה מתקדמים בכרם יין
  • שיפור התאמת מגוון הזנים לייצור יין איכותי

הליך שיפוט ומשקולות בהתאם לקול הקורא של הקרן המרכזית ונוהלי ועדת שיפוט 2017 המפורסמים באתר המדען הראשי של משרד החקלאות.

היות ואין מימון תעשייה (אלא רק חקלאות), המועצה לא יכולה לממן מחקרים בתחומים שאינם תחומים חקלאיים נטו.