פקקי יין תמונת אילוסטרציה המרקקה היומית

 

מחירי בורדו 2010 לעומת מחירי בורדו 2005מקור הנתונים: מדד LivEx

מחירי השאטואים הגדולים בציר 2005, ב- release, לעומת בציר 2010. פחות הייפ - ויותר מיתון?