יקבים ורישיון יצרן: מה (כנראה) עומד לקרות

פקקי יין תמונת אילוסטרציה המרקקה היומית

בסוף אפריל שנה זו אנחנו צפיים ככל הנראה למהפך: שרות המזון במשרד הבריאות יגדיר סוף סוף את הדרישות מהיקבים שרוצים להוציא רישיון יצרן

תקנות בריאות הציבור (2015) צפויות להיכנס לתוקף בתוך כחודשיים, ואיתן הדרישה שכל יצרן מזון יהיה בעל רישיון יצרן.

יצרן" – אדם העוסק בייצור מזון;
"לשכת בריאות מחוזית" – לשכת בריאות של משרד הבריאות האחראית על מחוז, וכן לשכת הבריאות האזורית אשקלון;
"מזון" – כל חומר, מעובד, מעובד למחצה או שאינו מעובד, המיועד לצריכת אדם בבליעה, לעיסה או שתייה, או כל חומר שנעשה בו שימוש בתהליך ייצור, הכנה או עיבוד של מזון, לרבות גומי לעיסה, משקאות ומי שתייה כהגדרתם בסעיף 52א לפקודת בריאות העם, 1940

האם יין נחשב כמזון?

"משקה משכר" – משקה תוסס או אלכוהולי שנועד לצריכת אדם והמכיל, בבדיקת מדגם ממנו, שני אחוזים או יותר אלכוהול לפי הנפח; צוינה תכולת האלכוהול שבמשקה הנמצא במכל, ישמש ציון זה הוכחה לכאורה למידת התכולה;

מהנוסח שלמעלה כולנו מבינים שיין נכנס להגדרה של מזון, כך שכל יקב יידרש לרישיון יצרן, אם ירצה למכור את התוצרת שלו.

יתרה מזאת, החוק מדבר על כך שגם המוכר או המשווק יהיו אחראים למכירה תקינה של מוצרי מזון, כלומר ניתן יהיה לתבוע חנות או משווק שיציעו יין שלא מיוצר על ידי מי שיש לו רישיון יצרן:

משווק לא יקבל מזון מיצרן שאינו בעל רישיון ייצור תקף או מיבואן שאינו בעל רישום תקף כיבואן רשום.

בינתיים לא מצאתי חובה לבדוק בדיקות מעבדה יין שמיוצר בישראל, כי החוק ממה שאני מבין מדבר על החובות הקיימות בחוק כיום או בחוק הזה ספציפית, ואין בו התיחסות ליין. זה לא ייעוץ משפטי – רק ההבנה שלי.

החלת החובה על קבלת רישיון יצרן על היקבים – במיוחד על יקבים קטנים – והטלת עיצומים (כלומר קנסות ועונשים) גם על משווקים ולא רק על יצרנים, יוצרת בעיה.

למה?

לא כי אנשים לא רוצים להוציא רישיון יצרן, אלא כיון שאין הגדרות אחידות ודרישות אחידות למי שרוצים להוציא רישיון יצרן. והכוונה היא לרישיון יצרן – בריאות הציבור – ולא רישיון עסק – רשות מקומית.

כל לשכת בריאות מחוזית דורשת מה שהיא רוצה מהיצרנים שנמצאים בתחום השיפוט שלה, ואף אחת מהלשכות לא יודעות איך להתייחס ליקב; הדרישות שאני שמעתי עליהן – מפריד שומנים, במקרים מסוימים – הן דרישות שאופיניות למחלבה, ואין להן שום קשר ליין.  דרישות אחרות הייתי מגדיר כהזויות לחלוטין, כאשר מה שעומד בין יקב לבין הרישיון שלו היא מקלחת לעובדים (עובד בודד, במקרה מסוים), שממוקמת במבנה שמול היקב, או חדר ייצור, ולא סמוך לחדר הייצור עצמו.

ממה שהבנתי ממקורות שונים, בימים ובשבועות האחרונים נעשית עבודת מטה במשרד הבריאות, בייעוץ משרד החקלאות, כדי להסדיר את הדברים.

שלא רישמית, נמסרו לי הדברים הבאים:

עד סוף אפריל אמור משרד הבריאות להוציא קובץ תקנות מסודר שמגדיר את הדרישות מיקב.

הקובץ הזה יכול להיות שיעמוד להערות הציבור וניתן יהיה להעיר עליו לפני שיקבל מעמד רשמי.  מה שכן, ככל הנראה ילמדו את אנשי משרד הבריאות יקב מהו, ינחו אותם כיצד מייצרים יין ועל מה יש להקפיד ביקב, כדי לשמור על בטיחות המזון.

זו בשורה טובה, כיון שכן לא ידרשו יותר מהיקבים לצבוע כל פינה ביקב ברגע שיצוצו קצת עובשים בחדר חביות.

נקודות נוספות:

ייתכן ויתייחסו במשרד הבריאות לגודל היקב: לא יהיה דין יקב קטן כיקב גדול. מה זה אומר?

זה אומר, שאם היום דורשים חדר מעבדה או חדר חומרים מכל יקב, הרי שיקב קטן יוכל להסתפק בארון חומרים, למשל.

כמה 'גדול' יהיה יקב גדול, וכמה קטן ייחשב ל'קטן', על זה אין לי בשלב זה תשובה.

נקודה נוספת היא תקופת גרייס, או תקופת חסד, שתנתן ליקבים כדי לבצע את הפעולות השונות לקבלת רישיון יצרן.

כרגע, עד כמה שאני מבין, מדובר על שנתיים – אולי שלוש. מה שכן, תקופת החסד הזו תנתן רק ליקבים שיש להם סיכוי מראש לקבל רישיון יצרן: יקבים שנמצאים על אדמה מתאימה מבחינת מנהל מקרקעי ישראל למשל (שטחים צהובים), בניגוד ליקבים ביתיים, שמעמדם אינו חוקי ולא יהיה חוקי בשום מקרה (כי אסור לייצר מוצר מזון למכירה בבית).

מהי המשמעות של חוק המזון – בריאות הציבור?

המשמעות היא שהענף יוסדר. אני חושב שזו בשורה לציבור הצרכנים. אמנם עדיין לא ראיתי שיש חובת בדיקת יין במעבדה, אם אינו מיועד ליצוא, אבל אני מניח שיסדירו גם את הנקודה הזו.

יקבים ביתיים קטנים יצטרכו לצאת מהבית – במיוחד באזורים עירוניים. יכול להיות שנראה כמה יקבי שרות חדשים, שיצוצו ביקבים שכן יכולים להוציא רישיון יצרן. האם זה יהיה בהכרח רע? אני לא חושב.

מה שעוד יקרה, הוא אולי הסדרה של מעמד היקבים בכלל גם במנהל מקרקעי ישראל. כאן חשוב מאוד שהיקבים ישימו לב שהמנהל יכיר בכל החלקים של היקב לצורך הפעילות שלו, ולא ינסה כל מיני תרגילים שבעזרתם הוא יגדיל את השטחים שמוגדרים תחת שימוש חורג.

אם ליקבים יהיה שכל ולשם שינוי הם יתעוררו בזמן וילכו להסדרה, אני מניח שהנזק יהיה נמוך יותר; ראו את חוק פרסום היין והאלכוהול, את עניין רישיון היצרן ואת נושא הווירוסים.