יום 'דיווח' וירוסים – 29.5.2011 במכון וולקני

פקקי יין תמונת אילוסטרציה המרקקה היומית

שלא תגידו שלא הזמינו אתכם!

הנידון: דיווחים ממיזם הפחתת נזקי וירוסים בענבי יין
יום דיווחים ממיזם הפחתת נזקי וירוסים בענבי יין ביום ראשון 29/05/2011 בשעה 09:00

באולם הכנסים של משרד החקלאות בבית דגן.

במהלך היום נקבל דיווחים על מחקרים שנערכו בשנה הראשונה של המיזם.
בתוכנית:
08:45 – קפה
09:00-09:10 – מוניר מוואסי- פתיחה
09:10-09:30 – ענת זאדה- פיתוח מיקרואנקפסולציה המבוססת על פולימרים מתכלים
לשחרור מבוקר של פרומון קמחית הגפן באמצעות ריסוס.
09:30-10:00 – מוניר מוואסי- מבוא ורקע לנושא, הצגת הבעיה ומטרות המיזם, ומתן דיווח
בהקשר לאפיון גורם המחלה.
10:00-10:40 – רקפת שרון, יפית כהן, תמר סוקולסקי- אפידמיולוגיה ומניעה:
חלק א' איך שומרים על נטיעות חדשות נקיות מווירוס? זיהוי
מקור וגורמים להופעת קמחיות ופיזורן, איפיון הדינמיקה
המרחבית עתית של התפשטות הוירוס, השפעת שיטות הדברה
שונות לקמחית על התפשטות המחלה ופיתוח מודל חיזוי.
10:40-11:00 – תרצה זהבי- חלק ב' דינאמיקה של אימידקלופריד.
11:00-11:20 – צביקה מנדל- שימוש בפרומון המין לניטור ולהדברת מוקדים ראשוניים של
קמחית הגפן בכרמי יין צעירים
בכרמים LR3 11:20-11:40 – גל ספיר- טיפולים אגרו-טכניים לצמצום סימפטומים של
נגועים
מוניר מוואסי- סיום.