פקקי יין תמונת אילוסטרציה המרקקה היומית

מעריכים שמערכות מיזוג אוויר צורכות לא פחות מאשר 5% מצריכת החשמל בארצות הברית.

[tab:גלריה אחרי]

בישראל אנחנו יכולים להניח שהמספרים לא רחוקים מאלה, ויותר מזה: בכל שנה, בקיץ, המזגנים הם אלה שמעמיסים על חברת החשמל וגורמים ללא מעט מחסור בייצור החשמל בישראל.

[tab:גלריה לפני]

מעריכים שמערכות מיזוג אוויר צורכות לא פחות מאשר 5% מצריכת החשמל בארצות הברית. בישראל אנחנו יכולים להניח שהמספרים לא רחוקים מאלה, ויותר מזה: בכל שנה, בקיץ, המזגנים הם אלה שמעמיסים על חברת החשמל וגורמים ללא מעט מחסור בייצור החשמל בישראל.

[tab:END]