התגלו עדויות מהמצור הרומי על ירושלים

פקקי יין תמונת אילוסטרציה המרקקה היומית

יוספוס פלאביוס מכה שנית: בזמן המצור הרומי על ירושלים, הוא מספר, הרעב היה כה גדול, שאנשים אכלו בסתר, פן יתגלו על ידי כנופיות חיילי המשמר. עדות לכך התגלתה ממש בימים אלה

בחפירה ארכיאולוגית של רשות העתיקות ליד הכותל המערבי, בתעלת הניקוז שמגיעה מבריכת השילוח שבעיר דוד ועד לקשת רובינזון בגן הארכיאולוגי ירושלים, נחשפו בתוך בור מים קטן שלושה סירי בישול שלמים, ונר חרס קטן.

בחפירה הארכיאולוגית שמנהלת רשות העתיקות ליד הכותל המערבי באזור קשת רובינסון שבגן הארכיאולוגי ירושלים, נחשף לאחרונה בור מים קטן השייך למבנה. בתוך הבור נמצאו שלושה סירי בישול תמימים, וכן נר חרס קטן, המתוארכים לתקופת המרד הגדול.

סירי החרס והנר
סירי החרס והנר

הכלים נמצאו בתוך תעלת הניקוז שנחשפה במלואה מבריכת השילוח שבעיר דוד ועד לתחתית קשת רובינזון.

לדברי אלי שוקרון, מנהל החפירה מטעם רשות העתיקות, "זו הפעם הראשונה שאפשר לקשור את הממצא הארכיאולוגי לסוגיית הרעב בירושלים בתקופת המרד במצור. סירי הבישול השלמים ונר החרס, מעידים שאנשים ירדו אל תוך הבור ואכלו שם את האוכל בסתר, מבלי שאף אחד יכול לראות אותם – כדברי יוסף בן מתיתיהו".

בספרו "תולדות מלחמת היהודים ברומאים" מתאר יוסף בן מתיתיהו את המצור הרומאי על ירושלים, ובעקבותיו – הרעב הכבד ששרר בעיר הנצורה.בתיאורו הדרמטי הוא מספר על המורדים היהודים, המחפשים אוכל בבתי בני עמם היהודים בירושלים. אלה, מספר בן מתיתיהו, החביאו את האוכל שהיה ברשותם מחשש מגזל המורדים, ואכלו אותו במקומות נסתרים בבתיהם.

בהעדר מים, הבורות שמשו מסתור למעט האוכל שניתן היה למצוא, ולעתים גם מקום לארוחת-סתרים...
בהעדר מים, הבורות שמשו מסתור למעט האוכל שניתן היה למצוא, ולעתים גם מקום לארוחת-סתרים…

"טירוף המורדים התעצם בד בבד עם הרעב……….משלא נמצאה תבואה (לפי) הרבים פרצו המורדים לבתים וערכו בהם חיפוש מדוקדק, אם מצאו (דבר מה) התעללו (ביושביהם) על שהכחישו את הימצאותו ואם לא מצאו דבר ,ייסרו אותם בעיניים על שהסתירוהו בהצלחה כה רבה…"

"רבים המירו את רכושם באיפה אחת העשירים (באיפת) חיטים והעניים (באיפת) שעורים, ואחר כך הסתגרו בפינות בתיהם החבויות ביותר. מקצתם טרפו אחוזי בולמוס ואת גרעיני התבואה כמות שהם , יתרם אפו אותם ככל שהתירו להם זאת שעת הדחק והפחד. בשום בית לא נפרך שולחן…."

(יוסף בן מתיתיהו, תולדות מלחמת היהודים ברומאיים , ה' 924-928, תרגום ליזה אולמן)

הממצאים יוצגו בכנס מחקרי עיר דוד של מכון מג"לים שיתקיים ביום ה' , 4/7. פרטים אודות הכנס ניתן לראות באתר www.cityofdavid.org.il

צילום הממצאים בבור המים: ולדימיר נייחין