בירה: סיוע למבשלות קטנות

פקקי יין תמונת אילוסטרציה המרקקה היומית

יש לכם מבשלת בירה חוקית? אולי אתם זכאים לסיוע ממשרד הכלכלה

משרד הכלכלה פרסם קול קורא לבקשות לסיוע ומענקים למבשלות בוטיק שמעסיקות עד 20 עובדים, והקף הייצור שלהן קטן מ- 100,000 בחודש.

הקול-קורא מתפרסם בהמשך לפרטי התוכנית שפורסמו כבר ביוני באתר המשרד ומיועדת לאפשר למבשלות הקטנות להתמודד עם ההשלכות של העלאת מס הקניה על הבירה. הקף הסיוע – עד 250,000 ש"ח והתנאים לקבלתו מפורטים באתר. סך כל התקציב שהועמד לטובת העניין הוא 10 מליון ש"ח.